INŽENIRSKA GEODEZIJA

  • Opazovanja premikov in posedanj objektov
  • Zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest
    Zakoličenje je po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) geodetska storitev. Geodet zakoliči objekt in izdela zakoličbeni načrt, če stanje na terenu omogoča zakoličenje v skladu z gradbenim dovoljenjem. Izvajalec mora vsaj osem dni prej o zakoličenju obvestiti krajevno pristojno občinsko upravo.
  • Geodetski nadzor pri gradnji cest
  • Geodetske storitve kot podpora pri spremljanju gradnje objektov (zakoličevanje, geodetski načrti za potrebe projektiranja dodatnih ukrepov, izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov, višinski in situacijski monitoring,…)
NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice