Energetska izkaznica je s 1.1.2015 obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

AKCIJSKE CENE ENERGETSKE IZKAZNICE

Če se odločite da vašo nepremičnino prodajate z nami je energetska izkaznica GRATIS

Za novejše objekte, s projektom PGD znaša akcijska cena: 150€

Za starejše opbjektem brez primerne projektne dokumentacije znaša akcijska cena: 195€

Za stanovanja v večstanovanjskih objektih znaša akcijska cena: 100€

Poličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 39 35 

Kaj je torej energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali njenega dela, ki ob enem podaja priporočila kako povečati energetsko učinkovitost stavbe.

Zakaj energetska izkaznica?

Stavba je porabnik energije. Pri današnjem visokem življenjskem standardu, ko se energijske potrebe za vzdrževanje le-tega vsakodnevno povečujejo, se je smiselno vprašati v kako potratnih domovih živimo oz. bomo živeli. Če se pri nakupu bojlerja, pralnega stroja, električnega radiatorja… sprašujemo koliko energije porabi, kar je tudi zapisano na energijski nalepki, potem je toliko bolj smiselno, da z energetsko izkaznico pridobimo informacijo o porabi energije našega doma.
Ker je strošek za energijo v stavbi relativno velik, kot seveda tudi potrebna investicija, če bi želeli stavbo prenoviti, je energetska izkaznica koristen podatek pri odločanju o nakupu ali najemu stavbe ali stanovanja.

Kakšen je torej namen energetske izkaznice?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.
Kupci se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Kaj pridobite z energetsko izkaznico?

- Javno listino s podatki o porabi energije ter obstoječi energetski učinkovitosti stavbe,
- priporočila za stroškovne učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti,
- ukrepi so razvrščeni po kriteriju povračilne dobe in učinkovitosti,
- informacijo o porabi toplotne in primarne energije.

Kakšni so roki in kazni?

1. Oglaševanje

Obvezno oglaševanje nepremičnin z navedbo energetskega kazalnika veljajo od  1. januarja 2015.
Z globo v višini 250 evrov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.

2. Prodaja ali najem

S 24.februarjem 2015 je potrebno predložiti energetsko izkaznico ob prodaji ali oddaji nepremičnine.
Z globo v višini 300 evrov se kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

 

Redne cene izdelave energetskih izkaznic se sicer določajo skladno z uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=116494#!/Uredba-o-dolocitvi-najvisjih-cen-za-izdajo-energetske-izkaznice

Postopek pridobitve energetske izkaznice?

1. Pokličite našega posrednika ali na sedež podjetja na brezplačno telefonsko številko 080 39 35.
2. Sledi ogled nepremičnine energetskega strokovnjaka z licenco za izdelavo energetske izkaznice.
3. Pridobitev projektne dokumentacije in popis sestavnih delov vaše nepremičnine.
4. Analiza podatkov in izdelava energetske izkaznice.
5. Vpis v register energetskih izkaznic.
6. Izdaja energetske izkaznice v pisni obliki (2 izvoda) s priporočilom za učinkovitejšo rabo energije za vašo nepremičnino.

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice