GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

Geografski informacijski sistemi so računalniško podprti informacijski sistemi (baza podatkov in potrebna programska oprema) za: zajemanje, modeliranje, shranjevanje, obnavljanje, iskanje, analiziranje, prikazovanje in razvrščanje prostorskih podatkov, ki so vezani na zemeljsko površino. Pri izdelavi dobrega geografskega informacijskega sistema, se prepletajo različna strokovna znanja, kot so poznavanje IT, kartografije in geodezije. Pri izdelavi geografskega informacijskega sistema, uporabljamo projektni pristop, kjer se prilagajamo zahtevam naročnika ter zagotavljamo kakovost in zanesljivost rezultatov.

Analiza in model informacijskih sistemov. Naročnik aktivno sodeluje pri analizi obstoječih procesov in izrazi funkcijske potrebe novega informacijskega sistema. Na osnovi analize izdelamo konceptualni model informacijskega sistema in nastavimo nadaljnji razvoj izdelave geografskega informacijskega sistema.

Izbor in integracija opreme. Naročniku pomagamo pri izbiri programske in strojne opreme ter komunikacij za implementacijo (geografskega) informacijskega sistema,

Izgradnja in povezave podatkovnih baz. Izdelava podatkovnih modelov (zasnova, stvaritev in polnjenje opisnih podatkov ter izdelava metapodatkov), zbiranje in geokodiranje podatkov (analogno-digitalna pretvorba), izdelamo povezave med obstoječimi podatkovnimi bazami podatkov (relacije), vzdrževanje obstoječih geografsko informacijskih sistemov (podatkovnih baz podatkov).

Izdelava aplikacij. Izdelujemo aplikativne rešitve tipa strežnik - odjemalec in internet - intranet prilagojene posameznim uporabnikom ter vrsto drugih Web Mapping rešitev.

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice