Področje evidentiranja in upravljanja nepremičnin se neprestano spreminja, prav tako pa se spreminja informacijska tehnologija in merski postopki na področju geodezije. Neprestano se spreminjajo tudi vaše želje in potrebe, katerim lahko zadostimo le z neprestanim vlaganjem v izobraževanje naših zaposlenih ter kvalitetno mersko opremo.

Da bi lahko do popolnosti zadostili vašim potrebam, je naš kolektiv sestavljen iz različnih generacij in profilov, ki med seboj interdisciplinarno izmenjujemo svoje znanje in izkušnje ter se soočamo z novimi idejami in izzivi, ki si jih skupaj zastavljamo na svoji poti.

Na vaši poti vas spremljamo:

 

Tomaž Tratnik inž.geod.
zemljiški kataster

031 305 813                   

info@geoprojekt.si
www.center-nepremicnin.si

 

Samo Černelč univ.dipl.inž.gradb.
inženirska geodezija, projektiranje nizkih gradenj 


031 305 814


samo@geoprojekt.si

 

Dejan Lavbič univ.dipl.inž.geod.
zemljiški kataster, posredovanje nepremičnin


041 370 433

dejan@geoprojekt.si
dejan@center-nepremicnin.si

 

Igor Oblak univ.dipl.inž.geod.
kataster stavb, zemljiški kataster,
geografski informacijski sistemi031 508 779igor@geoprojekt.si

 

Jan Oblak dipl.ekon.(UN), direktor
digitalna obdelava podatkov, trženje nepremičnin, 
evidentiranje gospodarske javne infrastrukture - GJI031 342 927

www.centernepremicnin.si
jan@geoprojekt.si
jan@center-nepremicnin.si

 

Irena JamerŠtampar
posredovanje nepremičnin, pospeševalka prodaje


031 441 713

www.center-nepremicnin.si
irena@center-nepremicnin.si

 

Urh Klemen univ.dipl.inž.geod.
posredovanje nepremičnin


040 453 725


urh@center-nepremicnin.si

 

Boštjan Skaza, inž. el.
posredovanje nepremičnin

 
041 554 457


bostjan@center-nepremicnin.si

 

Marko Butinar
posredovanje nepremičnin


040 530 040


marko@center-nepremicnin.si

 

Tadej Pogorevc
posredovanje nepremičnin


031 722 066


tadej@center-nepremicnin.si

 

 

 

 

 

   

 

in naši zunanji sodelavci:


 

 

Nina Napret, univ.dipl.prav.
pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom


051 313 570

www.center-nepremicnin.si
info@center-nepremicnin.si

 

 

 

 

Henrik Jonko
agronom, katastrska klasifikacija, cenitve kmetijskih zemljišč 


031 858 635


henrik.jonko@gmail.com

 

Uroš Petrič
gozdar, katastrska klasifikacija, cenitve gozdnih zemljišč


041 657 609


info@geoprojekt.si

 

Dejan Žlajpah
cenitve zgradb in stavbnih zemljišč


041 595 642


amiras@siol.net

 

AR Projekt Žalec
projektiranje, prostorsko načrtovanje


(03) 710 27 86

ar-projektzalec@siol.net
http://www.arprojekt.si/zalec.html

 

Primož Fidler univ.dipl.gosp.inž.gradb.
projektiranje - nizkoenergetske in pasivne hiše031 299 470


fidler.primoz@fidea.si
http://www.fidea.si

 

Gorazd Pulko
projektiranje nizkih in visokih gradenj


041 685 060


http://www.savinjaprojekt-giz.si/

 

Černelč Grega
arhitekt, projektiranje individualnih hiš,
3D izrisi objektov, vizualizacije


051 315 012

info@geoprojekt.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice