Področje evidentiranja in upravljanja nepremičnin se neprestano spreminja, prav tako pa se spreminja informacijska tehnologija in merski postopki na področju geodezije. Neprestano se spreminjajo tudi vaše želje in potrebe, katerim lahko zadostimo le z neprestanim vlaganjem v izobraževanje naših zaposlenih ter kvalitetno mersko opremo.

Da bi lahko do popolnosti zadostili vašim potrebam, je naš kolektiv sestavljen iz različnih generacij in profilov, ki med seboj interdisciplinarno izmenjujemo svoje znanje in izkušnje ter se soočamo z novimi idejami in izzivi, ki si jih skupaj zastavljamo na svoji poti.

Na vaši poti vas spremljamo:

 

Tomaž Tratnik inž.geod.
zemljiški kataster

031 305 813                   

info@geoprojekt.si
www.center-nepremicnin.si

 

Samo Černelč univ.dipl.inž.gradb.
inženirska geodezija, projektiranje nizkih gradenj 


031 305 814


samo@geoprojekt.si

 

Dejan Lavbič univ.dipl.inž.geod.
posredovanje nepremičnin


041 370 433

dejan@geoprojekt.si
dejan@center-nepremicnin.si

 

Igor Oblak univ.dipl.inž.geod.
kataster stavb, zemljiški kataster,
geografski informacijski sistemi031 508 779igor@geoprojekt.si

 

Jan Oblak dipl.ekon.(UN), direktor
digitalna obdelava podatkov, trženje nepremičnin, 
evidentiranje gospodarske javne infrastrukture - GJI031 342 927

www.centernepremicnin.si
jan@geoprojekt.si
jan@center-nepremicnin.si

 

 

 

 

 

Urh Klemen univ.dipl.inž.geod.
posredovanje nepremičnin


040 453 725


urh@center-nepremicnin.si

 

Boštjan Skaza, inž. el.
posredovanje nepremičnin

 
041 554 457


bostjan@center-nepremicnin.si

 

Marko Butinar
posredovanje nepremičnin


040 530 040


marko@center-nepremicnin.si

 

Tadej Pogorevc
posredovanje nepremičnin


031 722 066


tadej@center-nepremicnin.si

 

 

 

 

 

   

 

     

 

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice