Dobrodošli, pravkar ste odkrili

                                          zanesljivega partnerja pri gradnji.

 
Zagotavljamo vam, da sta GEOPROJEKT d.o.o. in CENTER NEPREMIČNIN Savinjske doline blagovni znamki, ki vam ponujata najboljše za vašo nepremičnino. Vas zanima zakaj?

  • Ker boste pridobili vse, kar potrebuje vaša nepremičnina, z ekipo, ki jo sestavljajo geodeti, gradbeniki, arhitekti, projektanti, nepremičninski posredniki, pravniki in tržniki!
  • Ker boste privarčevali vaš dragoceni čas, saj boste dobili vse storitve na enem mestu!
  • Ker že 20 let oblikujemo prostor, ki vas obdaja in bomo vse dolgoletne izkušnje delili z vami!
  • Ker ste za svojega partnerja izbrali vodilno podjetje s področja geodetskih storitev in nepremičnin na območju Savinjske regije!
  • Ker pretežno delujemo na širšem območju mesta Celje od Ljubljane do Maribora, a vam lahko ponudimo naše storitve na območju celotne Slovenije.

Pokličite nas ali nas obiščite v eni izmed naših pisarn, kjer vam nudimo tudi brezplačne nasvete za vprašanja povezana z vašo nepremičnino:

PE Žalec
Šlandrov trg 11
3310 Žalec

PE Ljubljana
Kunaverjeva ulica 9
1000 Ljubljana

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9
3210 Slovenske Konjice

telefon: (03) 710 38 10         
faks:     (03) 710 38 11

telefon: (01) 320 77 30         

telefon: (03) 620 98 84         
faks:      (03) 620 98 84

Nudimo vam:

  • hitre, kvalitetne in cenovno ugodne geodetske storitve (ureditev meje oz. dela meje, parcelacija, izravnava meje, geodetski načrt, zakoličba objekta, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, vpis stavbe v kataster stavb, topografska in katastrska izmera, izmera komunalnih vodov in izdelava geografskih informacijskih sistemov - GIS, zbiranje in obdelava podatkov za kataster gospodarske javne infrastrukture - GJI, pogodbena komasacija, inženirska dela - spremljanje gradbišča pri gradnji, opazovanje premikov in posedanj tal in objektov, elaborat transformacije zemljiško-katastrskih parcel za zgodnje upokojevanje kmetov),
  • veliko izbiro nepremičnin (stanovanje, hiša, poslovni prostor, vikend, zazidljiva parcela za stanovanjsko ali poslovno gradnjo in druga zemljišča)
  • pomagamo vam pri nakupu ali prodaji nepremičnine, urejanju lastniških razmerij (sestava kupoprodajne, darilne, najemne pogodbe, vpis in izbris služnostne pravice, zemljiškoknjižni predlogi)
  • z našimi sodelavci vam priskrbimo projektno dokumentacijo (izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD, projekta za izvedbo - PZI, tipski projekti, izdelava projektne dokumentacije za gradnjo enostavnih objektov, projekt izvedenih del, pridobitev uporabnega dovoljenja, arhitekturno načrtovanje ter izdelava idejnega projekta za vašo novo hišo, 3D idejni izrisi predvidenih objektov)
  • in vas z našim strokovnim znanjem usmerjamo pri gradnji in urejanju dokumentacije, potrebne za izvedbo vašega projekta od temeljev do strehe.

Preiskusite nas, saj smo prepričani, da vam naša ekipa lahko ponudi najboljše za vašo nepremičnino. Prej pa vas vabimo, da si na naših spletnih straneh ogledate, kako vam lahko naša ekipa strokovnjakov s področja nepremičnin pomaga na poti do vašega novega doma ali pospeši izvedbo vaše poslovne ideje.

Pišite nam na info@geoprojekt.si ali info@center-nepremicnin.si in svetovali vam bomo, kako najhitreje in najceneje rešiti vaš problem.

Vaša GEOPROJEKT d.o.o. in CENTER NEPREMIČNIN Savinjske doline 

... Z vami od začetka do koncA ...

 

 

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice